Тёмный ламинат

SAM_0127

SAM_0129

SAM_0130

SAM_0131

SAM_0132

SAM_0134

SAM_0135